دیانا 100 وات
نمایشگاه
شرکت بهنور یزد
کارخانجات تولید لامپ بسیار...
ال ای دی، بهینه ترین ابزار روشنایی منزل
صنعت نور به دنبال جایگزین کردن لامپ های فعلی با لامپ های ال.ای.دی کم مصرف با نور طبیعی تر است. نمایشگاه بین المللی نور، محل نمایش...
مقایسه انواع لامپ ها - بهترین لامپ؟!
بهترین نور، نور طبیعی است، در نتیجه هر منبع نوری که به نور طبیعی نزدیکتر باشد، نور سالم تری دارد. میزان بهره مندی یک فضا از نور طبیعی...