شرکت بهنور یزد
کارخانجات تولید لامپ بسیار...
لامپ‌های کم مصرف؛ چقدر مفید؟ چقدر مضر؟
در این گزارش سعی کرده ایم تا به تمام سوالات پیرامون لامپ های کم مصرف پاسخ دهیم.
ورود نسل جدید لامپ‌های کم مصرف برق/ تولید لامپ رشته‌ای متوقف شد
همزمان با رونمایی وزارت نیرو از نسل جدید لامپ های کم مصرف برق و LED، تولید لامپ های رشته ای و پرمصرف برق متوقف شده است.
شناخت بهنور
شرکت کارخانجات تولیدی لامپهای بسیار کم مصرف بهنور یزد درسال1385تحقیقات خودرادررابطه با تولیدانواع لامپ های فوق کم مصرفLEDآغازنمود ودرتاریخ26/6/1386باشماره ثبت 11223بعنوان تولیدکننده نسل جدیدلامپهای فوق کم مصرف...