دیانا 100 وات
نمایشگاه
شرکت بهنور یزد
کارخانجات تولید لامپ بسیار...
جاده هایی که برق تولید می کنند.
یک زوج مبتکر شیوه نوینی برای پوشش جاده ها و خیابانها ارائه کرده اند که می تواند برق تولید کرده و علایم راهنمایی و رانندگی و هشدارهای...
دستیابی به لومن 170-160 برای Power Led
از آغاز فعالیت شرکت بهنور تا به حال همواره دستیابی به لومن های نوری بالا از دست آورد های شرکت به حساب می آمده است.